ZERO-G – SPACE BLADE TESTING

Castorin tämänhetkisessä projektissa suunnittelemme ja toteutamme aurinkosähköpurjeen avausmekanismin testilaitteiston ja suoritamme sillä kokeita mikropainovoimaolosuhteissa.

Lisää sähköpurjeista: http://www.electric-sailing.fi/

 

The main project of Castor is to implement a testing equipment to test opening of solar blade opening mechanisms in vacuum on a zero gravity flight.

More about solar electric sails: http://www.electric-sailing.fi/


 

Megaprinter

Castor on rakentanut syksyn 2015 aikana TTY:n suurimman 3D-tulostimen. Lisätietoa Megaprinterin projektisivulla.

Castor has built TUT’s biggest 3D-printer during the Autumn of 2015. More information on the Megaprinter project page.

Megaprinter projektisivu / Megaprinter project page


 

ITIKKA

Itikka-projektissa Castor vuosina 2008-2009 suunnitteli ja rakensi inertiamittalaitteen kameralla varustettuna kaupalliseen REXUS 5 luotainrakettiin, joka kävi avaruudessa 87km korkeudessa. Itikka mittasi raketin lentoradan tarkemmin kuin raketin omat laitteet ja otti Suomen ensimmäiset kuvat avaruudesta. Projekti tehtiin yhteistyössä yritysten ja TTY:n kanssa sekä Ruotsin, Saksan ja Euroopan avaruusjärjestöjen avustamana.

Linkki Itikka-projektin kotisivuille: http://itikka.servu.org

 

In Itikka project 2008-2009 Castor designed and built an inertial measurement device equipped with a camera to a commercial REXUS 5 sounding rocket, which was launched into space at 87km. Itikka measured the rocket’s flight path more accurately than the rocket’s own devices and took the first Finnish pictures from Space. Project was implemented together with companies and TUT and with the Swedish, German and European Space Agencies.

Link to Itikka Project website: http://itikka.servu.org

itikka_ja_tiimi


 

SUPIKOIRA

Supikoira on Castorin hybridirakettiprojekti, jota rakennettiin vuosina 2004-2008 huipentuen onnistuneeseen laukaisuun Rovajärven ampuma-alueella lapissa. Supikoira saavutti 1822m korkeuden maan pinnasta mitattuna. Projekti tehtiin yhteistyössä TTY:n ja monien yritysten kanssa. Supikoira piti hallussaan Suomen harrastelijarakettien korkeusennätystä vuoteen 2010 asti jolloin TKK:n/Sats:n raketti nousi 2,3 kilometriin rikkoen Castorin ennätyksen.

Linkki Supikoiran kotisivuille: http://supikoira.servu.org

 

Supikoira is Castor’s hybrid rocket project, which was built in 2004-2008, culminating with a successful launch at Rovajärvi military test area in Lapland. Supikoira reached 1822m apogeee, measured from the ground level. Project was implemented together with TUT and many companies. Supikoira held the Finnish hobby rocket altitude record until 2010, when a rocket built by Aalto University / SATS flew to 2,3 km, breaking the previous record by Castor.

Link to Supikoira project website: http://supikoira.servu.org

supikoira_ja_tiimi